Google AdSense

Historie


První informace o tom, že se na území dnešní Karlovy studánky nachází voda s léčivými účinky pochází již z 18. století. Lázně byly založeny roku 1780 Maxmiliánem II. – synem Marie Terezie. Název Karlova Studánka ale dostaly v roce 1803 po vnukovi Marie Terezie – Karlu Ludvíkovi. První tři prameny nesou Habsburská jména.

Jako první byl v roce 1780 objeven pramen Maxmilián. Byl pojmenován po Maxmiliánu II. – Františkovi, kolínském arcibiskupovi a nejmladším synovi Marie Terezie.

Pramen Karel byl objeven v roce 1803. Pojmenován je po vojevůdci Karlovi,synovi císaře Leopolda II a vnukovi Marie Terezie, který v roce 1809 porazil Napoleona u Aspern a u Esslingen.

Pramen Antonín, objeven roku 1812 a pojmenován je podle Antonína Viktora, syna císaře Leopolda II.

Pramen Wilhelm (Vilém) byl nalezen v roce 1862. Své jméno nese po Vilému Františku Karlovi, nejmladším synovi císařova bratra vojevůdce Karla, pravnukovi Marie Terezie.

Další prameny byly nalezeny až v době existence Československé republiky a proto další pojmenování nemá nic společného s Habsburskými panovníky. Dokonce byla snaha přejmenovat již objevené prameny, což se neujalo.

V roce 1928 to byl Bezejmenný pramen, 1929 Trubkový pramen, 1931 pramen Norbert (po doktoru Norbertu Kleinovi, brněnském biskupovi). V 50. a 60. letech 20. století byly prováděny hlubinné geologické vrty, až 150 metrů hluboké. Vznikly zdroje S1 a S2, které však byly časem destruovány a musely být nahrazeny. Vznikl tak vrt S2A – Petr a S7 – Vladimír.